អំពីកម្មវិធី ក្រុមការងារ & ទំនាក់ទំនង របៀបប្រើវិបផតថលនេះ   
ទំព័រ​ដើម
  ទំព័រ​ដើម
ស្វែងរកព័ត៌មានពីវិបផតថលនេះ
ព័ត៌មានថ្មីៗ
ទទួល​ពាក្យ​ចូលរៀន​វគ្គសិក្សា «ការ​អនុវត្តន៍ និង​គ្រប់គ្រង​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក» ឆ្នាំ ២០០៩ អានបន្ថែម
ទទួល​ពាក្យ​ចូលរៀន​វគ្គសិក្សា «ការ​អនុវត្តន៍ និង​គ្រប់គ្រង​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក» ឆ្នាំ ២០០៨ អានបន្ថែម
 ចូល​ទៅ​កាន់​វគ្គសិក្សា​
បង្កើត​គណនី​ថ្មី | បាត់​ពាក្យ​សម្ងាត់​ឬ ?
 វគ្គសិក្សាបើកឲ្យចុះឈ្មោះ
 វគ្គសិក្សាទាំងអស់ដែលមាន
វគ្គ​សិក្សា​មិន​ទាន់​មាន​ទេ​ នៅ​ពេល​នេះ។
ការ​ស្វែងយល់​អំពី​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក
បច្ចេកវិទ្យា​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក ២០០៩
ការ​រៀបចំ​វគ្គសិក្សា ២០០៩
ការ​បង្កើត​ខ្លឹមសារ​រៀន ២០០៩
ការ​បង្រៀន និង​ការ​ជួយ​គាំទ្រ​សហគមន៍​រៀន​លើ​បណ្ដាញ ២០០៩
ការ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក ២០០៩
អន្តរសកម្មភាព ២០០៩
ច្រើន​ទៀត​  
 វគ្គសិក្សាកំពុងបង្រៀន
ការ​បង្កើត​ខ្លឹមសារ​រៀន ២០០៩
ការ​ស្វែងយល់​អំពី​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក
ប្រតិទិនព្រឹត្តិការណ៍ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការអប់រំ ការស្ទង់មតិ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​និង​ICT
2008
06 Oct
វគ្គ​បណ្ដុះ. «ការ​គ្រប់គ្រង និង​អនុវត្ត​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិច.» នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ ដំណាក់កាល​ទី​២
កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​សម្រាប់​ការ​អប់រំ ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ទាំង​អ្នក​រៀន និង​ស្ថាប័ន​បង្រៀន
រំលង

តើ​អ្នក​យល់​ថា កត្តា​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​អាច​រាំងស្ទះ​ដល់​ភាព​ជោគជ័យ នៃ​ការ​អនុវត្ត E-learning នៅ​កម្ពុជា ?
ចំណុច​ទាំង ៣ ខាង​លើ (17)

អ៊ីនធឺណិត & ហេដ្ឋា.សម្ព័ន្ធ ICT (8)

ចំណេះដឹង​ផ្នែក​នេះ នៅមាន​កម្រិត (3)

ផ្សេងៗ (2)

គុណភាព​ការ​សិក្សា (2)

បង្កើត​និងគ្រប់គ្រងដោយ Open Institute  ::  លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​  ::  ការ​បដិសេធ​  ::  ដំណើរការ​ដោយ​ Moodle
រក្សាសិទ្ធិ​គ្រប់យ៉ាងឆ្នាំ​២០០៨​​ - ២០០៩ ដោយ​ អង្គការ​វិទ្យាស្ថាន​បើក​ទូលាយ​ និង​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិដែល​ពាក់ព័ន្ធ​